Tekken Tag Tournament 2 Tekken Takes Tokyo trailer
Tekken Takes Tokyo, obviously, with this trailer for Tekken Tag Tournament 2.
Trailers
Gameplay Movies

There are no Gameplay Movies for this title right now.